Musikvidenskab, Æstetik & Kulturteori

Michael Fjeldsøe & Holger Schulze
Musikvidenskab, Æstetik & Kulturteori

(Course Code: HMVB01563U)

Schedule

Every Wednesday
9am-11am

Concept

Kurset vil præsentere en række problemstillinger knyttet til møder mellem musikvidenskab, æstetik og kulturteori. I forelæsninger og seminarer vil teoretiske og metodiske dimensioner i relation til disse møder blive behandlet og diskuteret.
I stedet for at præsentere en bred oversigt af de mange perspektiver, som kan være omfattet studieelementets titel, sigter vi mod at fokusere på nogle udvalgte dimensioner som belyses fra flere positioner, for derigennem samtidig at diskutere konsekvenserne af teoretiske og metodologiske valg.

Blandt de emner, som vi vil belyse er forhold mellem musik og identitet (som køn, seksualitet, race, nationalitet), filosofiske perspektiver (fra fænomenologi til postkolonialisme), æstetik, lytning og sansning.

Basic references

John Storey (ed.) (2012), Cultural Theory and Popular Culture: An introduction. (7th Edition) Routledge London.

Jens Gerrit Papenburg & Holger Schulze (eds.) (2016), Sound as Popular Culture. A Research Companion, MIT-Press Cambridge/Massachusetts.

Location

KUA2 23.0.49