Love Songs

Holger Schulze
Love Songs

(Course Code: HMVB0159BU)

Schedule

Every Wednesday
9am-11pm

Concept

På kursets musikvidenskabelige del arbejdes der med historien om love songs, især med vægt på relationen mellem nutidige og historiske kærlighedssange. Der fokuseres særligt på historisk skiftende og kulturelle belysninger af kærlighedens motivfelt, på lydproduktion, arrangement og klanglige muligheder, samt på det individuelle vokale udtryk, og det tilstræbes, at de studerende opnår et overblik over love songs historisk såvel som klangligt.

I analyseforløbet arbejdes der med generelle problemstillinger inden for både auditiv analyse og analyse af nodetekster, ligesom der arbejdes med forskellige analytiske tilgange til love songs fra forskellige genrer og perioder. Der vil være fokus på bl.a. populærmusikkens harmonik og dens forbindelse til den kompositionspraksis, der udspiller sig i centrale dele af pophistoriens forløb, på den melodik og de melodiske strukturer som findes inden for området, og på problemstillinger inden for arrangement, orkestrering og versionering.

I analyseforløbet arbejdes der løbende med analyseøvelser, hvoraf nogle stilles til dokumentation af aktiv undervisningsdeltagelse, som er en forudsætning for eksamensopgaven; dette meldes ud ved semesterstart.

Basic references

Ted Gioia, Love Songs: The Hidden History. Oxford: Oxford University Press 2015.
Thomas J. Scheff, What’s Love Got to Do with It?: Emotions and Relationships in Pop Songs, London: Routledge Publishing 2015.